Procura de traballos fin de grao e de máster

Autor Título
Aba González, Lucía Matilde Valor económico e financeiro dos recursos propios e patrimoniais, con base nos beneficios e fluxos do Real Club Deportivo de A Coruña S.A.D.
Abad Barreiro, Laura Cóidome, cóidote: Mantendo o benestar. Programa de intervención para coidadoras e coidadores de maiores dependentes con síndrome de Down.
Abad Bouzas, Ana Isabel Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Abad Fernández, David Técnicas estatísticas aplicadas a redes sociais e análise de sentemento: o caso Volkswagen
Abad Fernández, Laura O MOVEMENTO COMO BASE DA APRENDIZAXE
Abad Freire, Elvira Un achegamento ao coñecemento das parroquias do concello de Abegondo (Galicia). Proposta didáctica para 2º de EP.
Abad Hermidas, Laura Hip Hop: Reivindicación ou moda. Análise da mensaxe da música rap e o seu impacto social
Abad Itoiz, Nerea O turismo de luxo en Marbella: Estudo de casos de aloxamento e de servizos
Abad Palmeiro, Laura OMA E PRADA:escenografías para a moda
Abad Taboada, Tamara O delirio na Unidade de Coidados Intensivos: unha revisión da literatura
Abadín Pardo, Lara Conciliación da vida familiar e laboral
Abadín Suárez, Francisco Manuel Ampliación da praia de Oza e acondicionamento dos terreos do antigo Estaleiro Valiña
Abal Augusto, Xiana Adopción e escola
Abal Bonilla, Sofía Eficacia das ortesis prantares e das ondas de choque extracorpóreas no tratamento da fascitis prantar
Abal Crespo, Carmen María Comunicación non verbal: influencia sobre a calidade dos coidados e benestar do paciente na sala de cirurxía. Análise e propostas de mellora.
Abal Durán, Alba Eficacia dun protocolo de exercicio terapéutico en doentes con Enfermidade de Parkinson: proxecto de investigación
Abal Durán, Antía Probas de control motor lumbares: diferenzas entre as persoas con e sen dor e fiabilidade interobservador entre novatos e expertos: un estudio piloto
Abal Magariños, Daniel Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada
Abal Rey, Pablo Autopercepción da Esclerose Múltiple: a persoa fronte as súas ocupacións
Abalde Bastero, Nazaret Estrutura social e modelos de endebedamento: unha aproximación dende a socioloxía do crédito
Abalo García, Alexandro Aplicación para a xestión do tempo en proxectos dunha empresa tecnolóxica
Abalo García, Sabela FACER VISIBLE O INVISIBLE: IDENTIDAD(ES) SEXUA(IS) EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Abalo Martínez, Javier Revisión sistemática sobre enfermidades respiratorias e capacidade pulmonar en músicos de vento
Abalo de Dios, María Educación inclusiva do alumnado con diversidade funcional en España
Abeijón Piñeiro, Alba SEAT VENTO - SEAT DUO Chariot Concept
Abelaira Blanco, Lucía Proxecto Socioeducativo: TDAH
Abeledo Cortizas, Pedro Proxecto de ruta cultural, deportiva e etnográfica, na zona dos Ancares, Cervantes (Lugo)
Abeledo Insua, Fátima Análise e comparación do autoconcepto e a autoestima do alumnado de 1º curso e 6º curso de Educación Primaria
Abeledo Leal, Miguel Remodelación do campo de fútbol de Verducido (Pontevedra)
Abeledo Manteiga, María Novos conceptos de aloxamento enfocado a actividades acuáticas
Abeledo Maquieira, Víctor Análise e perspectivas do sector bancario desde 2008 ata a unión bancaria
Abeledo Vázquez, Lorena o impacto das necesidades educativas no ámbito familiar dende a perspectiva das familias e dos docentes
Abeleira Gude, Carlos Planta enerxética para cold ironing: aproveitamento gases de escape.
Abelenda Bouzas, Patricia Deseño dun programa de prevención de caídas para persoas maiores que residen no entorno rural
Abella Abad, Kevin Arquitectura ao borde do mar:Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro(Ribeira)
Abella Abad, Steffan Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión
Abella Armada, Nerea O retrato na educación: interpretar, experimentar, aprender e disfrutar
Abella Freire, Noelia Comunicación terapéutica en Enfermaría ao final da vida no Servizo de Urxencias. Estudo cualitativo das necesidades dos familiares
Abella Gonzalez, Miguel Angel Banco de probas poliédrico en Python
Abella González, Xoel Ansiedade por separación: Proposta de intervención para o segundo ciclo da etapa de educación infantil
Abella Mantiñán, Nildes Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Short Iron Condor
Abella Mantiñán, Nildes Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria
Abella Míguez, Beatriz Eu, eu mesmo/a e Frida
Abella del Valle, Beatriz O sistema de venda multinivel: un tipo de venda directa
Abelleira Fernández, Rocío O dereito ao asilo das persoas refuxiadas: unha perspectiva dende a Educación para o Desenvolvemento
Aboal Barreiro, Ana María O nivel de Competencia Dixital Docente na área de Resolución de Problemas: un estudo con alumnado de 4º curso de Grao en Educación Infantil.
Aboy Piñeiro, María Dorinda Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar sita en Bagüín, concello de Marín (Pontevedra)
Abuelo Caamaño, Alba Ocio Alternativo na xuventude: un estudo do Proxecto das Naves do Metrosidero na Coruña
Abuin Osorio, María del Pilar Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos
Abuín Redondo, María Avaliación, programación terapéutica e rehabilitación logopédica nun caso de disfagia e disglosia
Abuín Sanjuán, Marcelo The other in the Eye: Un enfoque transxenérico ao monstro neo-barroco
Acción García, Emilio Pasarela peonil sobre a estrada da Trinchera, Ferrol
Acción Montes, Adrián Máquina de ensaios 2D para determinar a resistencia a apertura de mallas de redes
Acebal Martínez, Jaime Porto de Lorbé
Acebo Ben, Cristina Eficacia do desbridamento mediante ultrasóns en úlceras diabéticas.
Acerete Pacheco, Adrián Efectividade dos tratamentos conservadores para a mellora do ROM do nocello en pacentes con Inestabilidade Crónica.
Acordagoitia Saavedra, Susana Eficacia dos tratamentos conservadores na enfermidade de Morton: revisión sistemática
Acosta Borrás, Alicia Cuestións relativas ás enfermedades mentais no dereito legal
Acosta Lago, Miguel Alzheimer na familia: Un factor de desestabilización da familia e cuidador?
Acuña Garrido, Paloma Turismo nos países árabes: tesouros arqueolóxicos en risco
Acuña Lopez, Agustin Porto deportivo Raxó
Acuña Pazó, Tamara A dobre condena das mulleres presas
Adán Penas, Iria O papel dos Centros de Información á Muller no empoderamento das mulleres vítimas de violencia de xénero
Adeler Serrano, Laia Comparación entre sexos da perda de rendemento mecánico en dúas sesións con diferentes configuracións da serie.
Adrover Espi, Miquel Programación dun macrociclo de adestramento. Carreira de maratón.
Afonso Arévalo, Javier Eduardo Unha aproximación a planificación enerxética en Alemaña - Transición enerxética cara unha economía baixa en carbono
Afonso Saavedra, Ignacio A convivencia escolar: un estudo de caso
Ageitos Cadabal, Christopher Impacto da contaminación marítima por basura.
Ageitos Dios, Brais Planificación técnico-táctica do macrociclo I do cadete San Tirso do Real Clube Deportivo da Coruña
Agilda López, Laura Proposta de mellora dunha unidade didáctica sobre a alimentación saudable en Educación Primaria
Agra Lorenzo, Alberto Jesus Deseño e implementación dun termostato intelixente
Agra Varela, Diana María Análise da estratexia de turismo Galicia 2020
Agras Alcántara, Borja Proxecto de instalación eléctrica para renovación e adecuación a reglamentación actual dunha nave industrial existente dedicada o reciclaxe e transformación de plásticos
Ágreda Casal, Xacobe Aprendendo en profundidade no ámbito das Ciencias Naturais
Aguado Couselo, Sara Implementación en CUDA dun método para realizar a operación de convolución en lotes
Aguado Pardo, Carlos Melgas
Aguado Pernas, Francisco Javier Actividade inspectora do Paris MOU
Aguado Pernas, José Luis Sistema financeiro e actividade económica: evidencia para o caso español
Agüero Seoane, Brian Independencia do Banco Central: unha comparativa entre o BCRA e o BCE
Aguiar Lamas, Sandra O acceso ao emprego das persoas discapacitadas
Aguiar Pita, Javier Calidade de vida e perspectiva persoal da enfermidade en persoas con enfermidade inflamatoria intestinal
Aguiar Rodríguez, Paula Acordo sobre un ventre de aluguer
Aguiar Vidal, Andrea Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística
Aguilar Gil, Iván Dispositivo de prevencións e alertas cidadás con tecnoloxía IoT
Aguilar Vázquez, Guillermo Implantación dun sistema de información contable nunha PEME
Aguín Míguez, Fernando Buques Roro, a bordo do L´AUDACE
Aguín Portabales, María Jesús Cálculo da Carga embarcada/desembarcada mediante un draft survey
Aguín Sartages, Sara Restauración e acondicionamento do centro deportivo Portotenis e construcción adxunta dun centro de pádel
Agulló García, Sara A madeira, unha perspectiva dende a sostenibilidade
Aira Domínguez, Simón Novos conceptos de mobilidade urbana para xóvenes reporteiros
Aira Lolo, Eva María Proxecto básico e de execución de rehabilitación da igrexa parroquial de San Pedro de Noceda do Caurel, no municipio de Folgoso do Caurel
Airado Otero, María Aplicación da multifuncionalidade dos contos na etapa de Educación Primaria
Ajamil Martín, Manuel Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos
Ajamil Martín, María Raquel Estudo de seguridade e saúde da execución dun edificio de vivendas sito na rúa Visitación de la Encina, nº 8, O Burgo, Culleredo (A Coruña)
Ajamil Martín, Rosalía María A escolarización inclusiva en Educación Infantil de alumnado con TEA
Akopova, Alla Análise comparativo de normativas: ACT 318-14 e EHE-08
Alarcón Martínez, Segundo Jesús Violencia, xénero e transfobia
Alba Barba, Mario O patrimonio cultural no estudo das ciencias sociais en quinto de primaria
Alba Olano, Daniel Papel da Microbioloxía no desenvolvemento de armas biolóxicas e na defensa contra ataques biolóxicos.
Albacete Castro, Lorena Violencia doméstica e venta de cousa allea
Albela Carnero, Raúl Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e calidade de vida nos fumadores
Alberte Miguélez, Nicolás Proxecto de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Tantín 25, Bergondo (A Coruña)
Alberte Woodward, Daniel Escola de Artes Escénicas en Santiago de Compostela
Albo Seijas, Cristina O uso de interaccións na aula de educación infantil para a aprendizaxe dunha lingua extranxeira
Albo Seijas, Patricia Sobrecarga e calidade de vida dos coidadores informais de doentes con insuficiencia cardíaca avanzada
Alcalde Azpiazu, Rafael Xeración de Escenarios de un Videoxogo 2D mediante Programación Lóxica
Alcalde Sánchez, María Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada
Alcalde Silveira, Andrea Promoción turística nas redes sociais: o caso dos balnearios galegos en Facebook
Alcalde Triñanes, Diego Proxecto de urbanización do Plan Parcial SURPP B1 e B2 en Barraña, Boiro.
Alcántara Adames, Adayris Monitorización elemental o signos vitais.
Alcantarilla Rei, Nazaret APRENDER XOGANDO
Alcocer Cordero, Rubén Conversión dun motor marino diesel lento de control electrónico en motor dual.
Aldana Ofarrill, Arliet Naima O teletraballo
Aldao Bello, Juan Antonio Crecemento económico rexional en España
Aldao De la fuente, Patricia Caso clínico: Coidados de enfermaría nunha UCI tras a implantación dun dispositivo de asistencia ventricular esquerda
Aldao López, Claudia Economía verde e desenvolvemento empresarial: protección ambiental no sector eléctrico
Aldao Seoane, Jéssica Proxecto básico e de execución de rehabilitación dun antigo cuartel da garda civil nun edificio de restauración situado no lugar de Curros, do núcleo Pousada, parroquia de Mabegondo, concello de Abegondo, A Coruña
Aldariz Maceira, Yanira Saúde vocal e consumo de tóxicos en futuros profesionais da voz
Aldegunde Rodríguez, Ana Teresa Bibliotecas en Roma na Idade Antiga
Aldir Barredo, Tania Proxecto de rehabilitación de casa solariega industrial para bodega de viño, no lugar Columbrianos, polígono 14, parcela 15780 Ponferrada (León)
Aldrey Riobó, Jessica Efectos do viño en pacientes con hipertensión arterial. Unha revisión sistemática.
Alegre Leira, Javier Estudo técnico, enerxético e económico dun sistema fotovoltaico e da eficiencia lumínica na E.P.S de Ferrol
Alejandre Gomez, Natalia Proxecto de rehabilitación do edificio "Casa do Lagar" para uso de gardería
Alejandre Souto, María Analise xenetica do molusco bivalvo donax sp
Alejo Fernández, Gabriel Unidades residenciais en San Vicente de Elviña
Alemán Gramajo, Óscar Alejandro Sistema de supervisión e control dun Servotimón nunha embarcación.
Alemparte Villamarín, Daniela Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión
Alén Morenza, Marta Análise da conflictiva relación de Rocío y Antonio
Aler López, Marta Reestruturacións de plantilla dende o punto de vista dos recursos humanos
Alfageme García, Antonio Estudo paramétrico de cúpulas de barras
Alfaya Herbello, Pedro Avaliación do imposex en Nassarius reticulatus (ano 2015).
Alfeirán Abelenda, Lola Análise da eficacia dun programa de aforro enerxético durante as Actividades da Vida diaria en pacientes con EPOC. Un proxecto de Aprendizaxe e Servizo
Alfeirán Villar, Martín Antonio Ata que punto o futuro profesorado de Educación Primaria ten en conta a competencia intercultural a través das súas unidades didácticas
Alfonso Pita, María del Rocío Estudo, migración e implantación da infraestructura de correo zimbra a unha plataforma corporativa na nube
Alfonso Villamil, Miguel Aplicacións dos modelos econométricos para reducir a incertidumbre na toma de decisións: O consumo de enerxía eléctrica en España
Alija Moro, Sergio Propiedades diagnósticas do test de Flexión-Rotación cervical na cefalea cervicoxénica
Alijo Prada, Lucía O sector vitivinícola en España: produtos gourmet
Allande Reyes, Zulema Estudo da Competencia de Creación de Contido Dixital do Profesorado de Educación Infantil
Allegue García, Sandra Buque de sumistro a plataformas 5000 TPM
Allegue Rodríguez, María Proxecto de orientación laboral na Asociación Arela-Cambre
Allo Calvo, Jonathan Patróns de actividade de gaivotas en relación ao aeroporto de Alvedro e ao vertedoiro de residuos de Cerceda
Almaraz Sánchez, Aitor Optimización Evolutiva de Estruturas Paramétricas
Almau Taboada, María Isabel Analise da muller na prensa periodica. Estudio documental a hemeroteca dixital do diario deportivo Marca
Almeida Corral, Yoel Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña
Alonso Alfonso, Sergio Proxecto de reforma dun local comercial e planta primeira para tenda de roupa no edificio da rúa Fernando González nº 5, A Coruña
Alonso Álvarez, Iago Regulación e características do sector eólico galego. Nacemento, auxe e estancamento
Alonso Barca, Elena Descripción e análise da efectividade da Terapia de Movemento inducido por restricción do lado san, desde a visión de Terapia Ocupacional. Estudo de caso.
Alonso Bellón, Miguel A era Obama e unha América post-racial
Alonso Bonnet, Carlos Desenvolvemento do área social / RSC do Orillamar SD
Alonso Caride, Adrián Proxecto de readaptación deportiva tras ciruxía de reconstrución do LCA nun surfista amateur
Alonso Castro, Adrián Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Alonso Corbal, Alberto Javier Twitter nas eleccións xerais do 28A
Alonso Corral, Marta Proxecto de urbanización do sector SUD-11 en Ponferrada
Alonso Corral, Patricia Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada
Alonso de la Iglesia, Laura Calidade da educación obligatoria en España, situación actual e propuestas de mellora
Alonso Díaz del Río, María Soledad Ética e empresa: A demanda interna de RSC
Alonso Diz, Andrea María Análise de estado e situación do concello de Ferrol: unha realidade adversa
Alonso Fernández, Pablo Análisis do modelo de desenvolvemento de Ecuador. O cambio cara o Plan Nacional del Buen Vivir
Alonso Ferreira, María Terapia Ocupacional e xénero: exploración da súa relación histórica a través da literatura científica
Alonso García, Alicia Non é verán de Estrella Damm
Alonso González, Carlota A felicidade no traballo
Alonso González, Laura Dolores SEAT HERO - SEAT DUO Chariot Concept
Alonso González-Solla, Javier Variante da carreteira PO-308 en Combarro (Pontevedra)
Alonso Lima, Paula Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Alonso Martínez, Estefanía Estudo e Análise do Posicionamento Dinámico nos SHUTTLE TANKERS.
Alonso Martínez, Víctor Sobre a representación do 'no-lugar' no cine
Alonso Montagner, Cristina A actividade motriz nas aulas de Educación Infantil
Alonso Monterrubio, Pablo Análise da eficacia do tratamento farmacolóxico fronte ao quecemento en pacientes con broncoconstricción inducida polo exercicio
Alonso Pedre, Amaya A Distribución Comercial na era multicanal: unha aproximación mediante o modelo TAM
Alonso Pereira, Tamara Residencia universitaria en Elviña
Alonso Pérez, Carmen O Deseño Biofílico nos espazos urbanos. Estudo de casos
Alonso Pérez, Santiago 'All the Pretty Horses': Unha lectura transnacional
Alonso Pérez, Santiago A influencia anglosaxoa na novela española, o modelo quixotesco e o caso de “The Female Quixote”
Alonso Pérez, Yolanda Sociedade de gananciais e herdanza
Alonso Placer, Bárbara A Terra no Sistema Solar
Alonso Plata, Esther A presenza e a importancia da danza na Educación Primaria
Alonso Pose, Julio Rubén Programación e análise da marca de roupa deportiva GUP para o ano 2020
Alonso Pose, Octavio Implantación dunha tenda on line
Alonso Quelle, Carmen Anteproxecto de aparcadoiro subterráneo e humanización do antigo peirao comercial de Viveiro (Lugo)
Alonso Rodríguez, María José Aplicación do Método Quinzet para promover as estratexias heurísticas do alumnado de educación primaria na resolución de problemas
Alonso Rodríguez, Pablo Mellora do trazado da carretea OU-533 (A Gudiña - A Rúa) dende o PK 3+510 ó PK 8+890
Alonso Rodríguez, Sofía Divorcio con fillos por motivo de lesións
Alonso Saavedra, Mario Desenvolvemento dunha implementación paralela dun algoritmo para resolver sistemas de ecuacións tridiagonáis en tarxetas gráficas
Alonso Sanlés, Eduardo Sistema de xestión dun club de atletismo
Alonso Taboada, Claudia Tadao Ando e Xapón: o museo de Naoshima a través do xardín xaponés
Alonso Torreiro, Miguel Revisión bibliográfica: Alternativas médicas ao sangue natural.
Alonso Vigo, Laura O amor que non se atreve a pronuncia-lo seu nome: a Enmenda Labouchere e o seu impacto en O retrato de Dorian Gray e Agardando a Godot
Alonso Zunzunegui, Marta Vivendas modulares para situacións de catástrofe
Alonso de las Heras, Marta Situacion actual dos coidados paliativos en pacientes pediátricos
Aloy Pazos, Diego Hernán Avaliación da competencia lectora no alumnado de educación secundaria obrigatoria.
Alvar Pariente, Víctor O financiamento dos partidos políticos en España
Alvar Ramos, Alba María Acondicionamento da área litoral da praia Area de Bon (Bueu)
Alvarado Caporale, Maria Cecilia Restructuracións de plantilla dende o punto de vista dos recursos humanos
Alvarellos Agulleiro, Andrea Negociación colectiva e crisis económica
Alvarellos Figueroa, Ana A educación baseada en proxectos: a clave da motivación do alumnado.
Alvarellos Pais, Oscar Manuel Desenvolvemento dunha aplicación móbil para a xestión de mazos en xogos de cartas
Álvarez Abalde, Belén Arquitectura ao borde do mar:Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral.Punta Touro(Ribeira)
Álvarez Acevedo, Francisco Estudo e implementación dun convertedor AC/DC para o control dun motor de corrente continua do laboratorio
Álvarez Aguiar, Ana Internacionalización da franquia
Alvarez Alvarez, Beatriz Efecto dun programa de adestramento prepuberal sobre as variables da Condición Física e a súa relación coa biomecánica do pé.
* Unicamente se mostran os primeiros 200 resultados. Afine os criterios da súa procura.