Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar sita en Bagüín, concello de Marín (Pontevedra)

Autor

Aboy Piñeiro, María Dorinda

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

21/06/2018

Estudo

670G01V01 - Grao en Arquitectura Técnica

Centro

670 - Escola Universitaria de Arquitectura Técnica

Director(es)

  • López Rivadulla, Francisco Javier

Tribunal

  • 2º Vocal: Álvarez Díaz, José Antonio
  • 1º Vocal: González Sarceda, Manuel
  • Secretario/a: López Piñeiro, Santiago