Ocio Alternativo na xuventude: un estudo do Proxecto das Naves do Metrosidero na Coruña

Autor

Abuelo Caamaño, Alba

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

16/09/2019

Estudo

652G03V01 - Grao en Educación Social

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Rodríguez Romero, María Mar

Tribunal

  • 2º Vocal: Gómez Sánchez, Tania Fátima
  • 1º Vocal: Malheiro Gutiérrez, José Manuel
  • Secretario/a: Losada Puente, Luisa