O acceso ao emprego das persoas discapacitadas

Autor

Aguiar Lamas, Sandra

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

30/06/2016

Estudo

760G01V01 - Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • López Coira, José

Tribunal

  • Secretario/a: López Arranz, María Asunción
  • 1º Vocal: Ron Latas, Ricardo Pedro
  • 2º Vocal: Munín Sánchez, Lara María