Unha aproximación a planificación enerxética en Alemaña - Transición enerxética cara unha economía baixa en carbono

Autor

Afonso Arévalo, Javier Eduardo

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

29/07/2020

Estudo

611G01V01 - Grao en Economía

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • De Llano Paz, Fernando
  • Iglesias Gómez, Guillermo

Tribunal

  • 2º Vocal: López Rodríguez, Abel Francisco
  • Secretario/a: Mariz Pérez, Rosa María
  • 1º Vocal: Iglesias Vázquez, Emma María