Estrutura social e modelos de endebedamento: unha aproximación dende a socioloxía do crédito

Autor

Abalde Bastero, Nazaret

Curso académico de defensa

2014/2015

Data de defensa

29/06/2015

Estudo

615G01V01 - Grao en Socioloxía

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Massó Lago, Matilde

Tribunal

  • 1º Vocal: Couceiro Domínguez, Enrique
  • 2º Vocal: Oso Casas, Laura
  • Secretario/a: Vázquez Fernández, Xosé Gabriel