Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Autor

Abella Mantiñán, Nildes

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

07/07/2020

Estudo

612G01V01 - Grao en Dereito

Centro

612 - Facultade de Dereito

Director(es)

  • Álvarez Lata, Natalia

Tribunal

  • 1º Vocal: Serna Bermúdez, Pedro
  • Secretario/a: Aba Catoira, Ana María
  • 2º Vocal: Arufe Varela, Alberto