Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Autor

Abuin Osorio, María del Pilar

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

17/02/2016

Estudo

612G01V01 - Grao en Dereito

Centro

612 - Facultade de Dereito

Director(es)

  • Calderón Carrero, José Manuel

Tribunal

  • 1º Vocal: Cámara Ruíz, Juan
  • Secretario/a: Rodríguez Docampo, María José
  • 2º Vocal: Barrio García, Gonzalo Antonio