Eficacia das ortesis prantares e das ondas de choque extracorpóreas no tratamento da fascitis prantar

Autor

Abal Bonilla, Sofía

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

25/06/2019

Estudo

750G02V01 - Grao en Podoloxía

Centro

750 - Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Director(es)

  • Carballo Díaz, Juan Luis
  • López López, Daniel

Tribunal

  • 1º Vocal: Romero Martín, Manuel Justo Fernand
  • Secretario/a: Rosende Bautista, Carolina
  • 2º Vocal: Souto Gestal, Antonio José