Análise e comparación do autoconcepto e a autoestima do alumnado de 1º curso e 6º curso de Educación Primaria

Autor

Abeledo Insua, Fátima

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

21/06/2018

Estudo

652G02V01 - Grao en Educación Primaria

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Brenlla Blanco, Juan Carlos

Tribunal

  • 1º Vocal: Núñez Mayán, María Teresa
  • 2º Vocal: García Barros, María Susana
  • Secretario/a: Díaz Caneiro, María Eugenia