O papel dos Centros de Información á Muller no empoderamento das mulleres vítimas de violencia de xénero

Autor

Adán Penas, Iria

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

20/06/2017

Estudo

652G03V01 - Grao en Educación Social

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Clemente Díaz, Miguel Manuel

Tribunal

  • 1º Vocal: Bueno Aguilar, Juan José
  • Secretario/a: Serantes Pazos, Araceli
  • 2º Vocal: Arza Arza, Neves