Análise comparativo de normativas: ACT 318-14 e EHE-08

Autor

Akopova, Alla

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

19/07/2016

Estudo

670G01V01 - Grao en Arquitectura Técnica

Centro

670 - Escola Universitaria de Arquitectura Técnica

Director(es)

  • Mosquera Rey, Emilio Ricardo

Tribunal

  • 1º Vocal: Alonso Carro, Guillermo Carlos
  • 2º Vocal: López César, Isaac Rodrigo
  • Secretario/a: Robles Sánchez, Susana