Conciliación da vida familiar e laboral

Autor

Abadín Pardo, Lara

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

02/07/2020

Estudo

650G01V51 - Grao en Ciencias Empresariais. Curso Ponte

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • López Mosteiro, Ricardo

Tribunal

  • 2º Vocal: Vilar Rodríguez, Margarita
  • 1º Vocal: Martínez Filgueira, Xosé Manuel
  • Secretario/a: Rodríguez Fernández, María Magdalena