Técnicas estatísticas aplicadas a redes sociais e análise de sentemento: o caso Volkswagen

Autor

Abad Fernández, David

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

27/06/2016

Estudo

611G01V01 - Grao en Economía

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Martínez Filgueira, Xosé Manuel

Tribunal

  • Secretario/a: García Álvarez, María Teresa
  • 1º Vocal: García-Carro Peña, María Beatriz
  • 2º Vocal: Mirás Araujo, Jesús