Laboratorio de Hidráulica

Ámbitos de aplicación

En sistemas de saneamento e drenaxe, tanto en tempo seco como en tempo de choiva:

 • Caracterización da contaminación mobilizada.
 • Modelización da hidráulica e a contaminación.

En sistemas acuáticos naturais (ríos, encoros):

 • Construción e calibración de modelos de calidade de augas superficiais.
 • Establecemento e explotación de estacións de control de calidade de augas no medio acuático natural.
 • Análise integral mediante estudos de campo e modelización matemática de perturbacións da calidade debido á vertedura de cargas contaminantes urbanas e industriais.
circuito_hidraulico Citeec bastidor Citeec canal aljibe presa Citeec Citeec Citeec

O Laboratorio de Hidráulica do CITEEC conta con infraestruturas que lle permiten abordar problemas vinculados a case calquera ámbito da hidráulica, incluíndo fluxo en presión ou fluxo en lámina libre, entendendo que o Centro está orientado a proxectos de certa envergadura.

Dentro das áreas tradicionais dos laboratorios hidráulicos, destácanse as seguintes:

 • Procesos de desembocadura de ríos. Zonas deltaicas, rías
 • Restauración de marxes e ribeiras
 • Transporte de contaminantes
 • Hidráulica de depuradoras
 • Obras hidráulicas
 • Hidráulica fluvial
 • Hidrología urbana
 • Presas
 • Citeec

Infraestrucura Pesada

Cóntase cunha nave de máis de 1000 m2, cunha soleira apta para o paso de camións. Como infraestruturas básicas, á parte dos circuítos hidráulicos, disponse dunha canle de 30 m de lonxitude, 2 m de anchura e 1.5 m de profundidade cuxos fins son a análise de estruturas interpostas en canles, a análise de transporte de sedimentos, ou o servir como recinto de canles de gran pendente.

O laboratorio está dotado de dous sistemas independentes de achega de auga en circuíto pechado cunha capacidade de 120 l/s e 400 l/s, que poderían ampliarse segundo os requirimentos dun ensaio concreto. Adicionalmente, cóntase cun equipo de achega de sólidos (areas) para o estudo de fenómenos relacionados coa erosión.

Circuítos de Bombeo

O laboratorio está dotado de dous sistemas independentes de achega de auga en circuíto pechado cunha capacidade de 120 l/s e 400 l/s, que poderían ampliarse segundo os requirimentos dun ensaio concreto.

Adicionalmente, cóntase cun equipo de achega de sólidos (areas) para o estudo de fenómenos relacionados coa erosión.


Soleira

O Laboratorio Hidráulico do CITEEC conta cunha nave de máis de 1000 m2 e unha soleira apta para o paso de camións. Nel pódense construír varios modelos a escala de grandes dimensións.


Canle Horizontal

Componse dunha canle de 30 m de lonxitude, 2 m de anchura e 1.5 m. de profundidade cuxos fins son o análises de estruturas interpostas en canles, a análise de transporte de sedimentos, ou o servir como recinto de canles de gran pendente.


Bastidor Robotizado

é un sistema automatizado para medir diferentes tipos de medidas en calquera punto das coordenadas X e E sobre a zona instalada.

Especificacións

Automatización

Este é un laboratorio creado baixo criterios de automatización das operacións e control exhaustivo da calidade. A toma de datos realízase integramente a través de dispositivos electrónicos, que tamén controlan os sistemas de circulación de auga e areas.

Instrumentación Aactualmente Operativa

 • Todos os equipos salvo os de hidrometría clásica están conectados ao sistema informatizado de adquisición e presentación de datos do laboratorio.
 • 7 equipos doppler de hidrometría 3-D Sontek/ Norlek
 • Equipo de Velocimetría de Imaxe de Partículas (PIV-3D) LaVision
 • 2 equipos de flurometría Turner Designs
 • Equipo de dosificación e achega de áridos
 • Equipos de hidrometría clásica OTT
 • 20 sensores de presión Druck
 • 2 caudalímetros electromagnéticos ABB
 • 6 caudalímetros ultrasónicos Panametrics
 • 2 caudalímetros en lámina libre Sigma American

Caudalímetros

Caudalímetro por ultrasóns de última xeración, capaz de medir os caudais necesarios, para abastecer os modelos a escala utilizados nos laboratorios.


Velocímetros Doppler

Medidor de velocidades 3D de alta resolución nun punto. Non necesita reVerificación. Para a medición da velocidade da auga, utiliza un pricipio físico coñecido como Efecto Doppler, segundo o cal se a fonte dun son está en movemento, en relación co receptor, a frecuencia do son recibida é diferente á emitida.


Sensores de Presión

Sensores de última xeración de alta precisión, empregados para o control de niveis nun medio líquido. Son totalmente sumergibles en diferentes medios tales como: ríos, mares ou diferentes líquidos. Existen diferentes modelos segundo o rango de niveis no que se queira traballar.

Especificacións

Sensores de Calado

Sensores para poder medir, tanto nivel de auga, como altura onda. Veñen acompañados dun módulo que realiza a fución de alimentación, adquisición e verificación de ata 8 sensores


Velocímetros de Imaxe

Tamén chamado P.I.V., calcula a velovidad segundo a posición das partículas. Ilumínaas cun feixe láser, fotografa a súa posición e volve repetir o mesmo procedemento. Coas dúas fotografías, pode calcular o espazo que percorreu no tempo entre foto e foto e por tanto a súa velovidad.Deseño e execución de programa de avaliación e monitoreo das escorrentías pluviais procedentes dos PK21+745 e PK22+125 do segundo cinto de Donostia (San Sebastián).

O obxectivo principal do programa de avaliación e monitoreo é obter información sobre as escorrentías xeradas na conca de estudo, un tramo de autoestrada do Segundo Cinto de Donostia (San Sebastián), da operación e efectividade das solucións de tratamento implementadas e a súa aplicabilidade ao tratamento deste tipo de concas.


Estudo en modelo físico do aliviadoiro da presa do Arroio das Covas.

O presente traballo consiste na avaliación do deseño construtivo dos aliviadoiros da presa do Arroio das Cuevas, froito da colaboración co Departamento de Enxeñaría Hidráulica da empresa COPASA. O modelo a escala reducida (1:30) foi construído no Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) que é un centro de investigación anexo á Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos da Universidade da Coruña.


Modelo a escala da toma inferior da Central Hidroeléctrica Belesar III

O presente traballo consiste na avaliación do deseño construtivo da toma inferior da Central Hidroeléctrica Belesar III, froito da colaboración co departamento de Enxeñaría Hidráulica de GNF Enginering. O modelo a escala reducida (1:40) foi construído en Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) que é un centro de investigación anexo á Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos da Universidade da Coruña.


Estudo en modelo físico da Presa de Brandariz

O presente traballo consiste na avaliación do deseño construtivo dos aliviadoiros da presa de Brandariz, froito da colaboración co departamento de Enxeñaría Hidráulica de SOCOIN (grupo Gas Natural-Fenosa). O modelo a escala reducida (1:40) foi construído en Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) que é un centro de investigación anexo á Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos da Universidade da Coruña.


Estudo en modelo físico, numérico e en campo do funcionamento hidráulico dunha minicentral na canle de Aragón e Cataluña.

O presente traballo consiste na avaliación do deseño construtivo da cámara de turbinas e a restitución dunha minicentral (como caso piloto), dentro do complexo hidroeléctrico asociado á canle de Aragón e Cataluña. Os modelos a escala reducida (1:10 e a escala 1:15) foron construídos en Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) e na Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos da Universidade da Coruña.


Estudo en modelo físico e numérico do tramo inferior do río Mero

O presente traballo consiste na análise do encanamento do río Mero, desde a presa de Cecebre ata a súa desembocadura. O modelo a escala reducida foi construído en Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) e na Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos da Universidade da Coruña.


Modelo a escala da toma da Central Hidroeléctrica Ocaña II

O presente traballo consiste na avaliación do deseño construtivo da Central Hidroeléctrica de Ocaña II (Provincia de Cañar-Ecuador), froito da colaboración co departamento de Enxeñaría Hidráulica de GNF Enginering. O modelo a escala reducida (1:40) foi construído en Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) que é un centro de investigación anexo á Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos da Universidade da Coruña.


Modelización hidráulica dos novos desaugadoiros de fondo da presa de Peares.

O presente traballo consiste na avaliación do deseño construtivo dos novos desaugadoiros de fondo da presa de Peares, froito da colaboración co departamento de Enxeñaría Hidráulica de GNF Engineering. O modelo a escala reducida (1:30) foi construído en Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) que é un centro de investigación anexo á Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos da Universidade da Coruña.


Estudo en modelo físico da Presa de Touro.

O presente traballo consiste na avaliación do deseño construtivo dos aliviadoiros da presa de Touro, froito da colaboración co departamento de Enxeñaría Hidráulica da empresa Patrimonio Hidroeléctrico de Galicia S.L. O modelo a escala reducida (1:40) foi construído en Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) que é un centro de investigación anexo á Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos da Universidade da Coruña.


Afeccións á fauna das augas de transición das variacións de caudal de auga doce xeradas por centrais hidroeléctricas de punta. Medidas paliativas.

O obxectivo xeral do proxecto era ter unha visión integral e multidisciplinar das afeccións que a regulación das descargas realizadas en centrais hidroeléctricas situadas nas canles fluviais poden producir na fauna das augas de transición, especialmente a fauna piscícola nos ríos de auga doce, e a fauna existente nas súas desembocaduras e estuarios, con especial atención aos moluscos. O caso práctico ao que se aplicou a metodoloxía do proxecto foi o conxunto formado polo río Ulla e a súa desembocadura na ría de Arousa (Galicia).


IberWQ - Ferramenta numérica para a simulación 2D da calidade de augas en ríos e estuarios. Módulo de calidade de augas

Iber é un modelo numérico de simulación de fluxo turbulento en lámina libre en réxime non permanente, e de procesos ambientais en hidráulica fluvial. O modelo consta de distintos módulos entre os que se atopan os seguintes: hidrodinámica, turbulencia, transporte de sedimentos por carga de fondo e en suspensión, calidade de augas.


Iber - Modelo bidimensional para o cálculo do fluxo en ríos e estuarios

Iber é un modelo de fluxo de auga en lámina libre bidimensional promediado en profundidade. A versión actual inclúe un módulo hidrodinámico, un módulo de turbulencia e un módulo de transporte de sedimentos.


Iber - Modelo bidimensional para o cálculo do fluxo en ríos e estuarios - Módulo de transporte de sedimentos

O módulo de transporte de sedimentos de Iber resolve as ecuacións de transporte sólido en ríos por carga de fondo e por carga en suspensión. Tendo en conta ambos os modos de transporte calcúlase a evolución da cota do fondo debido a procesos de sedimentación e erosión mediante a ecuación de Exner 2D. Na versión actual unicamente considéranse granulometrías uniformes. En versións posteriores incorporaranse formulacións específicas para mesturas de sedimento.


Caracterización e avaliación da calidade química do lago mineiro de Meirama durante o proceso de enchido.

A mina de Meirama está situada no Nordés de Galicia. Durante 35 anos explotou lignito pardo finalizando a súa extracción a finais de 2008. Ao longo dos anos, extraéronse da mina ao descuberto aproximadamente 81 hm3 de arxila, 50 hm3 de granito, 44 hm3 de esquisto e 93 hm3 de lignito. Parte do material inutilizable foi introducido de novo no oco, reducindo o volume de escavación a aproximadamente a 150 hm3 a unha cota de 171.3 m.s.n.m. O oco comezou a encherse de achegas da conca en marzo de 2008


Estudo de inundabilidad do río Anllóns e análise de alternativas de mellora da canle, Carballo ( A Coruña)

A canle do río Anllóns polo seu paso na zona de San Martiño en Carballo (A Coruña) presenta, en planta, unha traxectoria sinusoidal con pendentes suaves. A existencia dunha ponte que atravesa o río situado na estrada AC-552, no centro urbano, produce un estrechamiento que actúa, en certos casos de avenidas elevadas, como un punto que obtura o paso das augas altas. A existencia de edificacións a ambos os dous lados do río, e da propia ponte da estrada AC-552, ademais, trae como consecuencia as limitacións de actuacións sobre a canle do mesmo, polo que no devandito punto preséntase unha zona de remanso, constituíndo un embude, coa acumulación de auga en caso de avenidas de períodos de retorno altos. Iso provoca que a auga busque saídas producindo a inundación do medio urbano augas arriba do devandito punto.


Modelo hidrológico e hidroquímico da subcuenca do arroio "La Parrilla" para a estimación das achegas ao oco mineiro Cervantes Este (Córdoba)

A Curta Cervantes sitúase nas proximidades do poboado de "O Porvir da Industria" como aldea de Fonte Obejuna. Próxima a devandita explotación atópase o arroio estacional "A Parrilla" que desemboca no río Guadiato, río de maior entidade cuxas augas atopar embalsadas no embalse de Sierra Boyera, situado augas abaixo. A subcuenca do arroio "A Parrilla" ten unha extensión duns 82.2 km2 ata o azud de derivación da canle de garda da mina. A actividade extractiva finalizou en xuño de 2003. Como consecuencia da acción extractiva do oco minero xerouse un oco duns 14 hm3 de volume.


Análise da evolución temporal da calidade hidroquímica das augas da escombrera exterior da mina das Pontes

A orixe da escombrera exterior da mina das Pontes de García Rodríguez remóntase a principios dos anos 40 do pasado século, cando a Empresa Nacional Calvo Sotelo se implantó na rexión. Como consecuencia da actividade extractiva, empezouse a apilar material estéril na zona máis antiga da actual escombrera (escombrera Calvo Sotelo).


Estudo da calidade das augas, grado de eutrofización e colmatación do embalse de Abegondo-Cecebre

O estudo enmárcase dentro do proxecto Life Aqua-Plann, polo que se profunda na aplicación da Directiva Marco do Auga, tomando a cuenca hidrográfica do LIC "Embalse de Abegondo Cecebre" como piloto da demarcación Galicia-Costa. o Embalse de Abegondo-Cecebre, presenta unhas características singulares posto que ten relevancia tanto estratéxica, abastece a área metropolitana da Coruña, como ecolóxica, pertence á Rede Natura 2000, está catalogado como Lugar de Interese Comunitario e foi declarado como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais. O embalse foi construído nos anos 70 e ten unha capacidade duns 23 hm3.


Estudo hidrogeológico e proxecto de aprovechamiento na zona próxima do manantial “Charca de Allegal”

A Charca de Allegal atópase na poboación de Codesido, dentro do término municipal de Villalba, na provincia de Lugo. O manantial está situado nas proximidades do río San Martiño, ao oeste da localidade de Santaballa, provincia de Lugo.


Análise da capacidade reguladora do lago minero de Meirama na cuenca do río Barcés

A cuenca do río Mero ten unha superficie de 245.05 km2, dos cales 87,9 km2 corresponden á cuenca do río Barcés. O río Barcés é un afluente do río Mero. 119,67 km2 corresponden á cuenca do tramo medio do río Mero e 41,87 km2 á cuenca alta. O Barcés, xunto co río Mero, alimentan ao embalse de Abegondo-Cecebre (23 hm3), que constitúe a única fonte de auga da cidade da Coruña e a súa área metropolitana.


Caracterización das cinzas do vertedero da C.T. das Pontes. Determinación de caudales de lixiviado

O vertedero de cinzas (residuos non perigosos), procedentes da combustión do carbón que se queima na Central Térmica das Pontes, e que dispón ENDESA XERACIÓN S.A., atópase próximo ao Parque de carbones de dita Central. Os elementos basales de impermeabilización e drenaje consisten nunha lámina impermeabilizadora situada sobre o terreo, sobre a que se deposita grava como material drenante e varias tuberías ranuradas de recolleita de augas.


Estudo batimétrico e de calidade do auga do Embalse de Eugui. Mancomunidad Comarca de Pamplona

O embalse de Eugui está situado sobre o río Arga, no municipio de Esteríbar (Comunidade Foral de Navarra) e forma parte da cuenca hidrográfica do río Ebro. A presa que dá lugar ao embalse foi construída en 1971 e, na súa orixe, constituía unha solución complementaría para o abastecemento público realizado ata a data exclusivamente no manantial de Arteta (Val de Ollo). Na actualidade o seu uso prioritario continúa sendo o abastecemento de Pamplona e doutros municipios integrados na Mancomunidad de Municipios de Pamplona (MCP).


Aprovechamiento geotermal e de balneario do manantial surgente "Los Pastoreros" na localidade de Santa Fé (Granada)

Na Concesión de Explotación de "Santa Fe", cuxa propietaria é FADESA INMOBILIARIA S.A. existe unha captación surgente denominada "Los Pastoreros". Dita captación localízase no Término Municipal de Santa Fé (Granada) a 2.5 km ao sur do aeroporto, no bordo meridional da Veiga de Granada, por cuxo eixe longitudinal discorre o río Genil.