CITEEC ¿Qué é o CITEEC?

Benvido ao CITEEC

O Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil(CITEEC), vinculado directamente coa Universidade dá Coruña, créase no ano 2000 (inaugurado o 6 de xuño de 2000) co obxectivo de mellorar a investigación e estudo no ámbito da construción, na súa vertente de edificación e de enxeñaría civil, e sempre desde a óptica da análise experimental. O CITEEC desenvolve tres áreas crave de actividade, coincidindo cos tres alicerces da investigación universitaria:

  • Promoción da investigación básica: Realizar estudos para ampliar o coñecemento en todos os campos relacionados coa enxeñería civil. A realización de teses doutorais e proxectos fin de grao é o mecanismo de promoción deste tipo de investigación, estreitamente vinculado aos departamentos universitarios.
  • Investigación aplicada: O uso de calquera dos mecanismos habituais para a recadación de fondos para a investigación (Goberno da Rexión Autónoma, Ministerio de Ciencia e Educación, Unión Europea), o CITEEC serve como soporte para proxectos de investigación en colaboración con empresas e organismos.
  • Consultoría a empresas e institucións: O CITEEC é un marco moi notable, Único na Comunidade Autónoma de Galicia, a disposición de empresas e institucións mediante acordos de cooperación para apoiar a realización de proxectos ou actividades que require estudos de modelos físicos, ou estudos de infraestrutura en detalle.

O centro ten actualmente dez áreas de actividades, representadas nos seguintes laboratorios: