Laboratorio de Instrumentación e Sistemas Intelixentes en Enxeñería Civil

Este laboratorio ten dúas actividades principais

 • Instrumentación

  Servir de apoio ao desenvolvemento de ensaios dentro dos laboratorios integrados do CITEEC en canto á parte electrónica, instrumental e informática dos devanditos ensaios. Serve como nexo de unión entre a parte instrumental-electrónica dun ensaio e a puramente científica, dentro do marco obxectivo do devandito ensaio. Desta maneira os investigadores que desexen desenvolver algún tipo de experimento que involucre instrumentación electrónica-informática ou automatización eléctrica poden solicitar apoio loxístico, técnico e material deste servizo, o cal leva a cabo dita tarefa de instrumentar e desenvolver os sistemas necesarios para poder realizar o experimento.
  Ademais do apoio técnico aos experimentos do centro desenvólvense e realizan circuítos innovadores que son aproveitados polos diferentes investigadores.

  Dentro desta actividade realízanse servizos de:

  • Impresión de Circuítos Impresos
  • Impresión 3D
 • Sistemas Intelixentes

  Os avances no campo da Intelixencia Artificial tiveron unha forte influencia nas diferentes áreas da Enxeñería Civil. Os novos métodos, técnicas e algoritmos que han e están a aparecer permiten aos enxeñeiros civís empregar estas novas técnicas de maneira diferente e sobre problemas de diversa natureza. O laboratorio traballa na aplicación directa de técnicas de Intelixencia Artificial a tres grandes campos da Enxeñería Civil, como son a Enxeñería da Construción, a Hidrología e por último Portos e Costas.
  Principalmente aplícanse técnicas de:

  • Computación Evolutiva
  • Redes de Neuronas Artificiais
  • Visión Artificial

Impresora de circuítos impresos

Dispoñemos dunha impresora de circuítos impresos Modelo: ProtoMat S63 de LPKF, con capacidade para realizar prototipos PCB de dobre cara, cun tamaño máximo de 229 mm x 305 mm x 35/ 22 mm (9? x 12? x 1,4?/0,9?) e unha precisión de reprodución ± 0,001 mm (± 0,04 Mil).

Impresora 3D

Fabricamos modelos de prototipado rápido a partir de calquera deseño en tres dimensións. Realizamos impresión e deseños de pezas en 3D en diferentes materiais, como poden ser ser PLA, ABS, FilaFlex. O noso servizo ten como obxecto o apoio aos diversos proxectos de investigación realizados no CITEEC.


FEVER. Sistema de detección para escala de peixes de hendidura vertical mediante técnicas de visión artificial

Coñecer o número de peixes que atravesan escalas é unha tarefa complexa, que presenta numerosos inconvenientes para os métodos actuais como a limitación de visión que ten a observación directa debido á turbidez da auga, ou os problemas asociados á colocación de sensores en especímenes. Con este traballo preténdese realizar un sistema de detección de peixes utilizando a tecnoloxía láser.


VADEMA. Study of Strength Tests with Computer Vision Techniques

In strength tests, loads or strains are applied to a material. The information about the material's behaviour is traditionally obtained using devices which can only provide readings in one dimension which interfere with the experiment generating certain stiffness to displacement. To overcome this limitations, a new way of analyze strength tests is proposed, using a vídeo camera to record the test and then processing the images to extract the full displacement field of the body.


PREINCO. Genetic Programming for the water flow and solids transport prediction

In many fields of Civil Engineering the most common way of designing models and structures is application of the laws of physics; experimentation, trial resulting data for their study and validation of the results are the following steps. However, the AI advances have had strong influence on different areas of Civil Engineering, as engineers can use these techniques in several ways and in very different problems. The present work shows the application of Genetic Programming to Hydrology, and more specifically to the modelling of water flow, generated after a rain event, in a given basin.


Monitoraxe, control e adquisición de datos vía Radiofrecuencia en Conca Fluvial do río Umia (Caldas de Reis)

Proxecto para instrumentar a conca fluvial do río Umia así como a presa de Caldas de Reis para obter datos sobre os caudais, pluviometría, nivel de auga do encoro, porcentaxe de apertura de comportas e aliviadoiros? Co fin de actuar en consecuencia ante posibles avenidas.


Proxecto TOVIAS. Sistema de Visualización, Interacción e Análise Topográfico 3D

Preséntase o proxecto ToVIAS, acrónimo de Topographic Visualization, Interaction and Analysis System, ou Sistema de Visualización, Interacción e Análise Topográfico. Desde a empresa Enmacosa, e en colaboración coa Universidade da Coruña, exponse o desenvolvemento de leste proxecto I+D+i, que tratará de xerar o coñecemento e as ferramentas necesarias para traballar con datos topográficos 3D, extraídos con escáner laser, e aplicados ao campo da enxeñería.


Detection of Fishes in Turbulent Waters based on Image Analisys

A vertical slot fishway is an hydraulic structure built in rivers to preserve fish biodiversity in places affected by the construction of engineering works, such as dams or weirs. These elements alter the ecosystem of rivers, causing changes in the fauna and flora and obstructing fish migration.