Consello de goberno

O Consello de Goberno é o órgano de goberno da Universidade da Coruña.
Elabora e aproba as súas propias normas de funcionamento.

Crearanse comisións estables elixidas entre os membros do Consello de Goberno que teñen como misión preparar as decisións dela a través do estudo e informe previos dos asuntos correspondentes aos seus ámbitos materiais de competencia.

Funcións

Funcións do Consello de Goberno

Composición

Julio E. Abalde Alonso

Carlos Aymerich Cano

Ramón del Valle López

Agrasar Quiroga, Fernando
Amor López, Margarita
Calvo Dopico, Domingo
Caruncho Gil, M.ª Eugenia
Daporta González, Marcos
García de la Torre, Mª Pilar
García Requejo, Zaida
Hervella Nieto, Luis
Naya Fernández, Salvador
Peralbo Uzquiano, Manuel
Piñón Pazos, Andrés José 
Rubio Barbeito, Raquel 
Sánchez Simón, M.ª Luisa
Valderruten Vidal, Alberto
Vázquez Veiga, Nancy

Profesorado doutor con vinculación permanente

Álvarez Lata, Natalia
Busto Lago, José Manuel
Calvo Silvosa, Anxo
Castedo Ribas, Luis
Ladra González, Susana
López Fernández, Mª Teresa
Miguelez Pose, Mª Fernanda
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Sánchez Santos, José Manuel
Torres Miño, Mª Araceli

Restantes categorías do PDI

Candedo Gunturiz, Mª Dolores
Gil Manso, Pedro

Estudantes

Benavides Cabezas, Iván
Boo Rivas, Carmen
Delgado Ferreiro, Ignacio
Nogueira Souto, Carlos
Ogando Fernández, Andrea
Paramio Santamaría, Miguel

Persoal de administración e servizos

Portela Fernández, Xosé Manuel
Comesaña Pérez, Mª Pilar

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Canle López, Moisés
Colominas Ezponda, Ignacio
Dopico Calvo, Xurxo
González Doniz, Mª Luz
Laffon Lage, Blanca
Lorenzo Modia, María Jesús
Calvo Rolle, Luis
Martín Santamaría, María José
Vázquez Cendón, Carlos
Pérez Valcárcel, Juan Bautista
Yáñez Casal, Armando José
Sierra Palmeiro, M.ª Elena
Souto Camba, Sonia
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra

Nona Inés Vilariño Salgado
José Venegas Alonso
Fernando Vázquez Martínez

Actas das sesións do Consello de Goberno

Resumo da sesión do 14/12/2006 

Resumo da sesión do 15/11/2006 

Resumo da sesión do 25/10/2006

Resumo da sesión do 20/07/2006

Resumo da sesión do 30/06/2006

Resumo da sesión do 02/06/2006

Resumo da sesión do 02/05/2006 

Resumo da sesión do 22/03/2006 

Resumo da sesión do 26/01/2006 

Resumo da sesión do 18/12/2007

Resumo da sesión do 23/11/2007

Resumo da sesión do 31/10/2007 

Resumo da sesión do 27/09/2007

Resumo da sesión do 23/07/2007 

Resumo da sesión do 28/06/2007

Resumo da sesión do 15/05/2007 

Resumo da sesión extraordinaria do 26/04/2007

Resumo da sesión do 29/03/2007 

Resumo da sesión do 09/03/2007 

Resumo da sesión do 10/12/2008

Resumo da sesión do 13/11/2008

Resumo da sesión do 30/10/2008

Resumo da sesión do 23/07/2008

Resumo da sesión do 30/06/2008

Resumo da sesión do 22/05/2008

Resumo da sesión do 03/04/2008

Resumo da sesión do 14/02/2008

Resumo da sesión do 25/01/2008

Resumo da sesión do 22/12/2009

Resumo da sesión do 17/12/2009

Resumo da sesión do 26/11/2009

Resumo da sesión do 21/10/2009

Resumo da sesión do 24/07/2009

Resumo da sesión do 30/06/2009

Resumo da sesión do 12/05/2009

Resumo da sesión do 27/03/2009

Resumo da sesión do 13/02/2009

Resumo da sesión do 20/01/2009