Consello de Goberno

O Consello de Goberno é o órgano de goberno da Universidade da Coruña.
Elabora e aproba as súas propias normas de funcionamento.

Crearanse comisións estables elixidas entre os membros do Consello de Goberno que teñen como misión preparar as decisións dela a través do estudo e informe previos dos asuntos correspondentes aos seus ámbitos materiais de competencia.

Funcións

Funcións do Consello de Goberno

Composición

Julio E. Abalde Alonso

Carlos Aymerich Cano

Ramón del Valle López

 • Calvo Dopico, Domingo
 • Casares Gallego, Amparo
 • García de la Torre, Mª del Pilar
 • Lombardia Cortiña, María José
 • López Villar, Cristina
 • Movilla Fernández, María Jesús
 • Naya Fernández, Salvador
 • Valderruten Vidal, Alberto
 • Vázquez Veiga, Nancy
 • Carrillo García, Carmela
 • Eirín García, María Leticia
 • Hervella Nieto, Luis
 • Losada López José María
 • Parga Massa, María José
 • Piñón Pazos, Andrés José
Profesorado doutor con vinculación permanente
 • Álvarez Lata, Natalia
 • Busto Lago, José Manuel
 • Castedo Ribas, Luís
 • Gómez Súarez, Manuel Alberto
 • Ladra González, Susana
 • López Fernández, María Teresa
 • Miguélez Pose, Mª Fernanda
 • Navarrina Martínez, Fermín Luis
 • Peralbo Uzquiano, Manuel
 • Zaragoza Fernández, Sonia
Restantes categorías do PDI
 • González Sarceda, Manuel
Estudantes
 • Aguilar Rodríguez, Abel
 • Bañón Goiriz, María
 • Cadrecha Paz, Ignacio
 • Couñago Domínguez, Sergio
 • Rey Furelos, Martín
 • Saavedra Fernández, Raquel
Persoal de administración e servizos
 • Pernas Ladra, Juan Manuel
 • Torres Labandeira, María Jesús
 • Ávila Álvarez, Adriana Ivette
 • Canle López, Moisés
 • Colominas Ezponda, Ignacio
 • Dopico Calvo, Xurxo
 • González Doniz, Mª Luz
 • Lorenzo Modia, María Jesús
 • Calvo Rolle, Luis
 • Martín Santamaría, María José
 • Vázquez Cendón, Carlos
 • Pérez Valcárcel, Juan Bautista
 • Yáñez Casal, Armando José
 • Sierra Palmeiro, M.ª Elena
 • Souto Camba, Sonia
 • Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
 • Pazos Sierra, Alejandro
 • Nona Inés Vilariño Salgado
 • José Venegas Alonso
 • Jaime Fernández-Obanza Carro

Actas das sesións do Consello de Goberno

Resumo da sesión do 14/12/2006 

Resumo da sesión do 15/11/2006 

Resumo da sesión do 25/10/2006

Resumo da sesión do 20/07/2006

Resumo da sesión do 30/06/2006

Resumo da sesión do 02/06/2006

Resumo da sesión do 02/05/2006 

Resumo da sesión do 22/03/2006 

Resumo da sesión do 26/01/2006 

Resumo da sesión do 18/12/2007

Resumo da sesión do 23/11/2007

Resumo da sesión do 31/10/2007 

Resumo da sesión do 27/09/2007

Resumo da sesión do 23/07/2007 

Resumo da sesión do 28/06/2007

Resumo da sesión do 15/05/2007 

Resumo da sesión extraordinaria do 26/04/2007

Resumo da sesión do 29/03/2007 

Resumo da sesión do 09/03/2007 

Resumo da sesión do 10/12/2008

Resumo da sesión do 13/11/2008

Resumo da sesión do 30/10/2008

Resumo da sesión do 23/07/2008

Resumo da sesión do 30/06/2008

Resumo da sesión do 22/05/2008

Resumo da sesión do 03/04/2008

Resumo da sesión do 14/02/2008

Resumo da sesión do 25/01/2008

Resumo da sesión do 22/12/2009

Resumo da sesión do 17/12/2009

Resumo da sesión do 26/11/2009

Resumo da sesión do 21/10/2009

Resumo da sesión do 24/07/2009

Resumo da sesión do 30/06/2009

Resumo da sesión do 12/05/2009

Resumo da sesión do 27/03/2009

Resumo da sesión do 13/02/2009

Resumo da sesión do 20/01/2009