Comisión de Calidade

• Presidenta:
          Emma Rodríguez Maseda
• Vicepresidenta:
          Teresa Rosalía Pérez Castro
• Secretaria:

           Julia Janeiro Arocas
• Representantes do PDI da Facultade:          

           Daniel López López
           Abián Mosquera Fernández
           María Jesús Movilla Fernández

  • Un representante dos estudiantes do Grao en Enfermería:          

           Cristina Caamaño Jáudenes

• Un representante dos estudiantes do Grao en Podoloxía:          

           Cristina Fernández Sande

• Un representante do PAS:

           Elena Fraga Martínez


           

As funcións da Comisión de Calidade teñen coma interese seguir os procedementos necesarios para:

a) Xestionar proxectos de calidade, avaliación, certificación e acreditación das titulacións.
b) Informar e asesorar á comunidade universitaria sobre as actividades e os programas que son competencia da FEP.