Comisión de Normalización Lingüística

  • Coordinador:

Daniel López López

  • PDI:

Francisco Alonso Tajes

  • Un representante do alumnado da Facultade:

Eloy Lorenzo Domínguez

  • Un representante do PAS da Facultade:

Francisco Javier Rodríguez Romero

 

      

 

As funcións da Comisión de Normalizacón Lingüística teñen coma interese proporcionar o apoio técnico ao proceso de ampliación de usos da lingua galega nos distintos ámbitos da vida universitaria e que se materializa, entre outros, nos labores de corrección e tradución de textos, formación lingüística, organización e coordinación de actividades de dinamización lingüística, publicación e difusión de recursos etc.