Comisión de Relacións Internacionais

• Decana:
           Emma Rodríguez Maseda
• Secretaria e responsable de relacións internacionais:
          Julia Janeiro Arocas        
• Titor académico de intercambio do Grao en Enfermaría:
           Carla Vázquez Freijomil
• Titor académico de intercambio do Grao en Podoloxía:
           Pedro Gil Manso
• Vicedecana de Calidade:
           Teresa Rosalía Pérez Castro
• Un membro do profesorado que imparta docencia na titulación de Enfermaría:
           Carmen María García Martínez
• Un membro do profesorado que imparta docencia na titulación de Podoloxía:
           Adela Reig Botella
• Un representante do alumnado da titulación de Enfermaría:
           Cristina Caamaño Jáudenes
• Un representante do alumnado da titulación de Podoloxía:

           Cristina Fernández Sande

 

 As funcións da Comisión de Relacións Internacionais teñen coma interese:

a) Coidar da participación da FEP en proxectos e programas europeos, iberoamericanos, e outros de interese para a nosa comunidade universitaria.
b) Informar, coordinar e asesorar a comunidade universitaria da FEP dos diferentes programas xa existentes, así como preparar e facer o seguimento dos convenios de relacións internacionais da Universidade.