Organización Académica

A organización do curso académico das titulacións de Grao en Enfermaría e Grao en Podoloxía aparece recollida neste apartado, ca información relacionada co calendario, exames, horarios, táboa de equivalencias dos cursos que se imparten no centro.