Exames

Toda a información relacionada cas datas de exames das materias correspondente ao primeiro, segundo, terceiro e cuarto dos Graos en Enfermaría e Podoloxía aparece recollida a continuación:

 

ACTUAL CURSO ACADÉMICO:  2019-2020

 

Grao en Enfermería

Grao en Podoloxía plan de estudios 2009

Grao en Podoloxía plan de estudios 2019

 

 

 

ANTERIORES CURSOS ACADÉMICOS:
Curso académico 2018-2019:

Grao en Enfermaría
Grao en Podoloxía