Horarios

Toda a información relacionada coa distribución horaria das materias dos Graos en Enfermaría e Podoloxía, aparece recollida a continuación:

 
Horarios 2019/2020

 

Distribución de aulas e salas de graos no PRIMEIRO cuatrimestre

Distribución de aulas e salas de graos no SEGUNDO cuatrimestre

 

ENFERMARÍA:

Horarios Enfermaría por cuatrimestre

 

PODOLOXÍA:

Horarios Podoloxía por cuatrimestre

 

 

 

 

 

Horarios Anteriores:
Curso académico 2018/2019

ENFERMARÍA:

Horarios Enfermaría

Asignación aulas e salas Grao en Enfermaría

PODOLOXÍA:

Horarios Podoloxía

Asignación aulas e salas Grao en Podoloxía