Coordinación Grao en Podoloxía

 • Coordinadora do Grao:
          Carolina Rosende Bautista

• Coordinadora Práctica Clínica:

          Fátima Santalla Borreiros

• Coordinador Primeiro Curso:

          Luis López López

• Coordinador Segundo Curso:

          Carolina Rosende Bautista

• Coordinador Tercer Curso:

          Sergio Pérez García

• Coordinador Cuarto Curso:

          Pedro Gil Manso