Programa bilaterais

Curso 2018 - 2019

Estadísticas sobre estudantes españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
 • Evolución da participación na mobilidade de estudantes españois
 • Datos estadísticos
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos do Programa Bilateral
 • Datos Estatísticos
 • Información e apoio institucional
 • Aloxamento e infraestructura
 • Recoñecemento académico
 • Experiencia persoal

Estatísticas sobre estudantes estranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
 • Evolución da participación na mobilidade de estudantes españois
 • Datos estadísticos
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos
 • Datos Estatísticos
 • Información e apoio institucional
 • Aloxamento e infraestructura
 • Recoñecemento académico
 • Experiencia persoal

Estatísticas de anos anteriores: