Programa bilaterais

Curso 2015 - 2016

Estatísticas sobre estudantes españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
Datos baseados nas enquisas realizadas ós estudantes

Estatísticas sobre estudantes estranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
Datos baseados nas enquisas realizadas ós estudantes

Estatísticas de anos anteriores: