PROGRAMA NO MARCO DE CONVENIOS BILATERAIS

Estudantes españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2012-2013

Datos baseados nas enquisas realizadas ós estudantes españois

Curso 2012-2013

Estudantes estranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2012-2013

Datos baseados nas enquisas realizadas ós estudantes Estranxeiros

Curso 2012-2013

Estatísticas de anos anteriores: