Programa no marco de convenios bilaterais

Estudantes españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2010-2011

Datos baseados nas enquisas realizadas ós estudantes españois

Curso 2010-2011

Estudantes estranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2010-2011

Datos baseados nas enquisas realizadas ós estudantes Estranxeiros

Curso 2010-2011

Estatísticas de anos anteriores: