Programa en el marco de convenios bilaterales

Estudantes españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2005-2006

Datos basados en enquisas realizadas aos estudantes Españois

Curso 2005-2006

Estudantes extranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2005-2006