Programa no marco de convenios bilaterais

Estudantes españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2011-2012

Datos baseados nas enquisas realizadas ós estudantes españois

Curso 2011-2012

Estudantes estranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2011-2012

Datos baseados nas enquisas realizadas ós estudantes Estranxeiros

Curso 2011-2012

Estatísticas de anos anteriores: