Innova TIC

Esta área céntrase nas Tecnoloxías da Información e das Comunicacións, destacando pola súa transversalidade en múltiples ámbitos da sociedade e da economía.

Entre as súas liñas de especialización encóntranse a ciberseguridade, a intelixencia artificial, a análise e xestión de datos, especialmente en contornas Big Data, e a bioinformática.