Áreas de especialización

O Campus Innova está composto por tres áreas de especialización vinculadas á innovación dixital, tecnolóxica e humanística.

A través destas áreas de especialización, impulsa a transferencia da tecnoloxía e do coñecemento, dinamizando a actividade innovadora e emprendedora de todos os axentes económicos da nosa sociedade.