Innova HUMANITAS

Esta área de especialización da resposta aos retos motivados pola transformación tecnolóxica que está experimentando a nosa sociedade. Ten como obxectivos a innovación e desenvolvemento de servizos, contidos e infraestruturas dixitais para a educación, o turismo e o lecer, así como a conservación, recuperación e difusión do patrimonio histórico e cultural.