Innova TECH

Esta área de especialización céntrase no desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras en diferentes ámbitos, como a enxeñaría civil, a edificación, a aeronáutica ou a bioloxía avanzada.

Tamén destacan nesta área son o desenvolvemento de novos materiais, de tecnoloxías e procesos de construción innovadoras, de sistemas de transporte para unha mobilidade intelixente e segura, e o avance na bio e nanotecnoloxía.