Información e referencia

Información e Referencia (c) Información e Referencia

Pódeste dirixir ao mostrador da biblioteca para solicitar información e axuda relacionada con:

Tamén podes utilizar outras vías de contacto, como o correo electrónico soc.bib@udc.es, o teléfono 981 167 000, exts. 4815/ 4814, ou utilizar o noso formulario de consulta/ suxestións.

Ademáis podemos orientarte e formarte na utilización de xestores de referencia bibliográficos, bases de datos e outras fontes de información, os procesos de evaluación da ciencia, etc.

Se o que necesitas é solicitar unha busca bibliográfica completa o seguinte formulario concretando o máximo posible o teu tema de interese (ámbito cronolóxico, xeográfico, tipo de formatos, linguas que manexas) para que podamos aconsellarte as fontes de información máis axeitadas.