Zona Verde

Zona Verde (c) Zona Verde

QUE É?

Un lugar de reunión situado no 2º andar onde realizar actividades colectivas relacionadas cos estudos de Socioloxía e Ciencias da Comunicación. Os usuarios que a poden utilizar son:

Estudantes Profesores Biblioteca

- Traballos de grupo

- Visionado de películas

- Grupos de debate..

- Seminarios

- Reunións

- Actividades docentes..

- Formación de usuarios

Para utilizar o espazo é necesario realizar unha RESERVA. Consulta a normativa de uso e as intruccións para reservar.

QUE OFRECE?

Interior da Zona Verde
  • 2 encerados
  • 1 TV led 47"
  • Acceso á wifi da UDC
  • 3 mesas (zonas) de gran formato adaptables a calquera actividade académica

 

  alpha 8 persoas
  beta 4 persoas
  gamma 8 persoas

COMO RESERVAR?