A wifi na UDC

Para máis información sobre as redes e requerimentos e a configuración consulta na área de Rede e Comunicacións do Servizo de Informática e Comunicacións (SIC) no seu apartado sobre a wifi ou chama ao 981 167 000 - ext. 2222.


Descargas en https://cat.eduroam.org/

Información sobre a rede eduroam: http://www.eduroam.es/