Estrutura

Directora

 • Ana Jesús López Díaz

Consello Asesor

A Oficina para a Igualdade de Xénero conta cun consello asesor que permite implicar nas súas actividades a toda a comunidade universitaria. A composición actual foi aprobada no Consello de Goberno do 26 de abril de 2012, e ademais da directora da OIX, está formado polas persoas titulares de dúas vicerreitorías, unha delas a de Responsabilidade Social; cinco persoas representantes do PDI, unha por cada rama científica; dúas persoas representantes do estudantado e outras dúas representantes do PAS:

 • Vicerreitora de Ferrol e Responsabilidade Social: Araceli Torres Miño
 • Vicerreitor de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías: Julio Abalde Alonso
 • Representantes do PDI
 • CC. da Saúde: Javier Pereira Loureiro
 • Ciencias: Carlos Platas Iglesias
 • CC. Sociais e Xurídicas: Narciso De Gabriel Fernández
 • Artes e Humanidades: Begoña Simal González
 • Enxeñaría e Arquitectura: Almudena Filgueira Vizoso
 • Representantes do estudantado
  Lidia Sigüeiro Couselo
 • Sonsoles Mosteiro Sigüenza
 • Representantes do PAS
 • María Yáñez Gato
 • Diego Germiñas Boga