Incorporar a perspectiva de xénero na docencia e na investigación

Guias para unha docencia universitaria con perspectiva de xénero.

Trátase dunha colección de once guías temáticas promovida e editada orixinalmente en catalán pola Xarxa Vives d’Universitats e trasladada a lingua galega. Ofrece propostas, exemplos de boas prácticas, recursos docentes e ferramentas de consulta para unha docencia universitaria sen nesgos de xénero en diferentes disciplinas e ámbitos de coñecemento.

A colección, publicada conxuntamente polas tres universidades públicas galegas, responde ao interese de proporcionar material didáctico ao profesorado universitario, co fin de favorecer, facilitar e promover a inclusión da perspectiva de xénero nas materias que se imparten na educación superior galega.

O día 10 de setembro celebrouse o acto de presentación desta nova ferramenta didáctica. A xornada contou ca participación dos tres reitores e parte das autoras das guías (ligazón o vídeo da presentación)

 

Area de coñecemento Autora
Ciencias da Computación PALOMA MOREDA POZO
Dereito e Criminoloxía M. CONCEPCIÓN TORRES DÍAZ
Educación e Pedagoxía MONTSERRAT RIFÀ VALLS
Filoloxía e Lingüística MONTSERRAT RIBAS BISBAL
Filosofía SONIA REVERTER-BAÑÓN
Física ENCINA CALVO IGLESIAS
Historia MÓNICA MORENO SECO
Historia da Arte M. LLÜISA FAXEDAS BRUJATS
Medicina MARÍA TERESA RUIZ CANTERO
Psicoloxía ESPERANZA BOSCH FIOL
SALUD MANTERO HEREDIA
Socioloxía, Economía e Ciencia Política ROSA MARÍA ORTIZ
ANNA MARÍA MORENO BELTRÁN

 

 

Outros recursos

Introdución da perspectiva de xénero na docencia universitaria

El género en la investigación

Repositorio da Universidade de Alicante

Guia da Universidade de Vigo para a Introducción da perspectiva de xénero na docencia

Recursos para a Introdución da perspectiva de xénero na docencia (Recopilado por Cristina López Villar)