Simposio Internacional Campus Sustentábel

A Coruña, 2 e 3 de decembro de 2019

Simposio "Acelerar a implementación dun desenvolvemento sostible nas actividades e programas do campus"

Symposium “Accelerating the Implementation of Sustainable Development in Campus Activities and Programmes”

É amplamente coñecido que os asuntos relacionados co desenvolvemento sustentábel, aínda sendo de natureza global, son mellor tratados a nivel local. Isto é particularmente certo para o contexto da educación superior, en que o deseño e implementación de iniciativas de sustentabilidade nos campus mostra como as universidades traducen os principios do desenvolvemento sustentábel na práctica.

O Simposio involucrará profesionais no ámbito do desenvolvemento sustentábel no sentido máis amplo, desde a empresa e a economía, ata a arte e a moda, a administración, a enxeñaría, o medio ambiente, as linguas e os estudos multimedia.

FINAL PROGRAMME

Location / Localización

Manual of good sustainable, responsible and supportive practices for the symposium / Manual de boas prácticas, responsábeis e sustentábeis para o simposio

Promotional video

 
Organizan:
  • Universidade da Coruña
  • European School of Sustainability Science and Research
  • Hamburg University of Applied Sciences Research and Transfer Centre “Sustainable Development and Climate Change Management”
  • Inter-University Sustainable Development Research Programme (IUSDRP)
  • World Sustainable Development Research and Transfer Centre

 

Obxectivos:

- Mostrar e presentar o traballo das universidades na sustentabilidade dos campus

- Intercambiar experiencias de investigación, ensinanza e proxectos de deseño de campus verde

- Debater a integración do desenvolvemento sustentábel nas operacións e deseño dos campus

- Formar unha rede de participantes e proporcionar unha plataforma de cooperación

 

Desenvolvemento:

- Dous eixos: Exposición de posters e Presentacións

- 3 orientacións diferenciadas:

Sesión 1:  Sustentabilidade nas actividades e instalacións dos Campus

Sesión 2:  Investigación, planificación e desenvolvemento de Campus Verdes.

Sesión 3: Actividades para o estudantado, participación nos Campus Verdes e sustentabilidade nos curriculos e materias.

 

Datas importantes:

Presentación dos resumos: 25/03/2019 AMPLIACIÓN ATÉ O 30 de abril de 2019

Presentación dos artigos: 20/07/2019

Artigos completos e revisados: 10/09/2019

Inscricións e rexistro: aberto até o 30/09/2019.

Unha vez feita a inscrición, haberá 7 días de prazo para facer o pagamento.

Pagamento: existe tarifa reducida para estudantes.

Celebración: 2 e 3 de decembro de 2019

 

Abstracts:

Ata 200 palabras (ver condicións na web do Simposio).

Os abstracts enviaranse por correo electrónico á administración do Simposio (simamik@yahoo.com).

Será necesario realizar a inscrición antes do envío dos abstracts.

 

Publicación:

Os artigos aceptados, presentados e discutidos no evento poden enviarse para un número especial da revista International Journal of Sustainability in Higher Education, publicado por Emerald Publishing (Reino Unido), que é a revista líder mundial en sustentabilidade nun contexto de educación superior: http://www.emeraldgrouppublishing.com/ijshe.htm.

 

Pódese consultar toda a información na páxina web do simposio:

https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/events/sustainablecampuses-2019.html

 

Organización na UDC:

Facultade de Ciencias da Educación

Campus da Sustentabilidade

Oficina de Medio Ambiente

Vicerreitoría de Economía, Infraestruturas e Sustentabilidade