Programa Green Campus na UDC

Informes Green Campus Centros UDC 2019

Novembro 2019

O xurado do programa Green Campus, na súa convocatoria 2019, avaliou as candidaturas ao galardón Bandeira Verde por parte da UDC. Tralo exame da documentación achegada e a visita ás instalación por parte do persoal de ADEAC, o xurado decidiu conceder a Bandeira Verde ao Campus de Ferrol e á Facultade de Fisioterapia da UDC, polo seu exitoso desenvolvemento do programa GC nos cursos 2017/18 e 2018/19.

Do mesmo modo, renovouse a Bandeira Verde da Facultade de Ciencias da Educación, Ciencias da Saúde, EU Arquitectura Técnica, ETS Arquitectura, ETS Camiños, Canais e Portos, para os cursos 2019/20 e 2020/21.

Sumando así un total de 7 Bandeiras Verdes, a UDC avanza no camino da sustentabilidade.

Informes dos centros outorgados coa Bandeira Verde, novembro 2019:

 

Que é o programa Green Campus?

A Universidade da Coruña (UDC) asinou en febreiro de 2014 un convenio de colaboración coa Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), como membro da internacional Fundation for Environmental Education (FEE) para a implantación dos procedementos de xestión ecolóxica baixo a bandeira verde GreenCampus.

A presentación do programa e primeira reunión de traballo tivo lugar o pasado 13 de marzo, e contou coa participación ds direccións dos cinco centros da UDC que inicialmente se incorporarán ao Green Campus: ETS Arquitectura, EU Arquitectura Técnica, Facultade de Ciencias e Facultade de Ciencias da Educación, situadas no campus central de Elviña e a A Zapateira, xunto coa Facultade de Ciencias da Saúde, en Oza. Na mesma tamén participaron José Ramón Sánchez Moro, presidente de ADEAC, Amalia Blanco Louro, vicerreitora de Planificación Económica e Infraestruturas da UDC e Manuel Soto, director da OMA-UDC.

Obxectivos e metodoloxía do programa Green Campus

A Fundation for Environmental Education (FEE), agrupa como membros a ONG de 65 países, e desde a súa fundación en 1982 ven creando e desenvolvendo programas internacionais como Bandeira Azul (Blue Flag), Xoves Reporteiros para o Medioambiente (YRE), Bosques na Escola (LEAF), Chave Verde (Green Key) ou Ecoescolas (Eco-schools). No caso de Ecoescolas, suma uns 38.000 centros educativos en 52 países, e conta co apoio expreso del PNUMA. GreenCampus é un novo programa que recolle a filosofía, metodoloxía e experiencia de Ecoescolas, adaptada ás necesidades e problemática específica do ámbito universitario. En Europa máis de 40 universidades, entre elas a Universidade de Cork e o Trinity College de Dublín en Irlanda ou a Escola Superior de Tecnoloxía da Saúde de Lisboa, participan desde 2007 no programa.

A creación dun Comité Ambiental, a realización de eco-auditorías, a elaboración dun Plan de Acción e dunha declaración do compromiso ambiental, xunto co asesoramento, información, comunicación e avaliación continua, son os elementos chave da metodoloxía do GreenCampus.

Os obxectivos a acadar xiran arredor de dez áreas de actuación: 1) optimización do consumo de auga e enerxía, 2) redución da xeración de residuos e recollida separada, 3) atención preferente aos RAEE (residuos de aparatos eléctricos e electrónicos), 4) contaminación atmosférica, acústica e lumínica, 5) mobilidade sostíbel, 6) alimentación saudábel, 7) biodiversidade, 8) compra verde, comercio xusto e consumo responsábel, 9) participación, sensibilización e voluntariado ambiental, e 10) ambientalización curricular da docencia e da investigación.

 

Documentos Green Campus UDC

 

Ligazóns Green Campus aos centros da UDC

Os seguintes centros da UDC contan con un apartado Green Campus na súa web, onde se pode consultar a situación e documentación concreta de cada facultade e escola:

 

 

Xornada Green Campus en centros da UDC 2017

27-29 de setembro

A UDC asinou en febreiro de 2014 un convenio de colaboración coa Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), membro da internacional Foundation for Environmental Education (FEE), para a implantación dos procedementos de xestión ecolóxica baixo a bandeira verde Green Campus. Tres anos despois, en febreiro de 2017, catro centros tiñan acadado este recoñecemento externo e independente: Facultade de Ciencias da Saúde, EU Arquitectura Técnica, ETS Arquitectura e Facultade de Ciencias da Educación.

Os elementos chave da metodoloxía do Green Campus son a creación dun Comité Ambiental, a realización dunha eco-auditoría, a elaboración e realización dun Plan de Acción, unha declaración do compromiso ambiental e o asesoramento, información, comunicación e avaliación continua.

Ademais dos 4 centros con bandeira Green Campus, neste momento están incorporados a este programa outros 4 centros: Facultade de Ciencias, ETS de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos, Facultade de Filoloxía e Facultade de Fisioterapia, centros que xa teñen un percorrido neste programa de ao menos un curso escolar.

O curso 2016-2017 iniciase coa incorporación de novos centros, en particular de todos os de Ferrol, agrupados baixo Green Campus UDC-Ferrol. En Riazor, incorpóranse a ETS Náutica e Máquinas, e os centros Normal + CUR. E en Elviña, a Facultade de Economía e Empresa. Tamén está prevista a incorporación da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física, situada en Bastiagueiro. Con isto, máis do 50% da comunidade universitaria estará acollida a esta figura de xestión da sustentabilidades ambiental.

Nas seguintes ligazóns podes acceder aos contidos das presentacións realizadas nesta xornada:


Bandeira verde 2015 para EUAT e FCS

Bandeira_Verde_FCSENTREGA_BANDEIRA_R0010660

Desde o pasado 19 de decembro, estes dous centros da UDC contan coa Bandeira Verde como distintivo

A Escola Universitaria de Arquitectura Técnica (EUAT) e a Facultade de Ciencias da Saúde (FCS) son os dous primeiros centros da Universidade da Coruña en recibiren o pasado mes de novembro o recoñecemento ao seu traballo pola sustentabilidade e a mellora ambiental, acadando a Bandeira Verde do programa Green Campus. Con eles, a UDC e a Uvigo convértense nas primeiras universidades do Estado español en contar con este recoñecemento. O programa Green Campus comezou nestes centros en marzo de 2014, téndose sumado ao mesmo outros tres centros da UDC (ETSA, Ciencias e Ciencias da Educación).

Durante ano e medio de traballo, os centros agora galardoados coa Bandeira Verde analizaron o seu impacto ambiental, seleccionaron, desenvolveron e implantaron diversas melloras encamiñadas tanto a reducir a pegada ecolóxica do centro como a concienciar á comunidade universitaria sobre a necesidade e a viabilidade das melloras ambientais. A xestión de RAEE, a compostaxe, a recollida selectiva, o aforro enerxético, o aforro de auga, a divulgación e o voluntariado ambiental destacan entre as iniciativas levadas a cabo. O traballo realizado nestes centros é un exemplo para toda a universidade, e tamén para a sociedade.

O programa Green Campus, a través da ecoauditoría ambiental nos centros acollidos, a creación dun comité ambiental, a elaboración dun plan ambiental, a súa realización práctica e a súa avaliación permítenos comezar o traballo pola base, dunha forma sólida, e gañando experiencia a medida que avanzamos no traballo. Agardamos acadar novos recoñecementos e incorporar novos centros a este programa ao longo do presente curso.

Nas seguintes ligazóns pódese acceder ao traballo realizado nestes dous centros.


Bandeira Verde 2016 para a ETSAC

green

A bandeira Green Campus ondea desde o pasado decembro de 2016 no vestíbulo da Escola Técnica Superior de Arquitectura da UDC.

O xurado Green Campus fixo esta concesión á ETSAC o 19 de outubro de 2016, un recoñecemento ao traballo do centro no programa Green Campus que abrangue diferentes medidas nos eidos de educación ambiental e o desenvolvemento sustentable. O equipo de traballo, coordinado pola subdirectora Amparo Casares, contou coa colaboración de Victoria Otero, secretaria da ETSAC, María Luisa Mongil (PAS), o profesor Jorge Rodríguez e os alumnos, Álvaro Villamil, Carlos Gayoso, Marta Fernández e Fátima Gago.

Os nosos parabéns!

+INFO: Programa Green Campus ETSA


Bandeira Verde 2017 para a Facultade de Ciencias da Educación

Bandeira2017

Saudamos a 4ª Bandeira Green Campus na UDC, a conseguida en febreiro de 2017 pola Facultade de Ciencias da Educación. Un recoñecemento ao traballo do centro no programa Green Campus, tanto por parte da dirección como do Comité Ambiental. O estudo da pegada ecolóxica, a reciclaxe de residuos, o aforro de enerxía e a ambientalización curricular son algúns dos aspectos a salientar destes dous anos de traballo Green Campus. Un traballo que continúa durante o presente curso.

Bandeira Verde 2017 para a ETSE de Camiños, Canais e Portos

etse2017

Comunicado do Comité Ambiental

A Coruña, 24 de xaneiro 2018
A ETS de Camiños, Canais e Portos da UDC vén de recibir a acta que confirma a concesión do galardón Bandeira Verde do programa Green Campus

A creación dun Comité Ambiental, a realización de eco-auditorías, a elaboración dun Plan de Acción e dunha declaración do compromiso ambiental, xunto co asesoramento, información, comunicación e avaliación continua, son os elementos chave da metodoloxía do Green Campus desta iniciativa liderada pola Universidade dende a Oficina de Medio Ambiente
O proxecto Green Campus na nosa ETS de Camiños, Canais e Portos comezou no curso 2015-16 e dende entón, o programa implementou importantes melloras como o cambio de tecnoloxía fluorescentes por LEDs nas aulas, aforro dun 70% da auga grazas ó cambio das billas, creación dun punto limpo de separación de residuos, o aforro enerxético na calefacción coa xestión automatizada e controlada remotamente con parámetros de temperatura, a recollida de RAEE, a destrución confidencial de documentos, a reciclaxe de aceite doméstico, a eliminación de papeleiras non selectivas do despacho do profesorado... entre outras medidas.

A finais do pasado mes de setembro realizouse a avaliación mediante un auditor externo (ADEAC) e despois de elevar o seu informe final a un comité estatal, chega por fin o recoñecemento a varios anos de traballo en prol dunha Escola más eficiente e sostible. Noraboa a todos.

O Comité Ambiental
Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos.
Greencampus Camiños

Nota: Na reunión do xurado, ademais de outorgar a Bandeira Verde á ETSE de Camiños, Canais e Portos, renovou as bandeiras da FCS e EUAT.

Acta do xurado