Santander Iberoamérica Grao

Curso 2020/21

Convocatoria de bolsas Santander Iberoamérica Grao

Data limite de presentación: PENDENTE DE PUBLICACIÓN

  • Listado de universidades Iberoamericanas participantes (a efectos da convocatoria, podese elixir universidades de calquera país iberoamericano, salvo España ou Portugal)
  • Impreso de solicitude
  • Modelo de aceptación/renuncia
  • Modelo de renuncia á bolsa de mobilidade bilateral da UDC

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas

Resolución definitiva de adxudicacións

 

Curso 2019/20

Convocatoria de bolsas Santander Iberoamérica Grao

Data limite de presentación: ata as 14h do 30 de abril de 2019

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas

Resolución definitiva de adxudicacións

 

Curso 2018/2019

Convocatoria de bolsas Santander Iberoamérica Grao

Data límite de presentación: 14.00 horas do 18 de maio de 2018

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas

Listaxe definitivo de adxudicacións