Mobilidade Erasmus

EU flag-Erasmus+

Os programas de mobilidade Erasmus ofertados para estudantes da UDC divídense en Erasmus con fins de estudos (SMS) e Erasmus prácticas (SMT)

Os estudantes Erasmus teñen dereitos e obrigas recollidos no documento Carta do Estudante Erasmus

 

 

A mobilidade Erasmus con fins de estudos (SMS) podese realizar:

- no marco da Acción KA103 Erasmus+

Consulta información sobre universidades socias da UDC nos programas de mobilidade internacional con fins de estudos

Ver sección de formularios e trámites importantes

- no marco da Acción KA107 Erasmus+

Consulta información sobre mobilidade con fins de estudos entre paises do programa e paises asociados

 

A mobilidade Erasmus prácticas (SMT)

Consulta información sobre mobilidades para prácticas en empresas

 

Consulta información sobre as axudas establecidas no Programa Erasmus+ para as persoas con necesidades especiais

 

Consulta información sobre as accións claves (KA) Erasmus+ 2014-2020 e sobre financiacións dos proxectos

 

Observatorio de Bolsas ESN España, que inclúe unha nova ferramenta para cálculo estimativo de bolsas Erasmus

 

Consulta outra información importante sobre recomendacións para viaxes no estranxeiro