FICHA DO PDI DA UDC

Ofrece información relativa á docencia, investigación e cargos académicos e de xestión dos PDI da UDC

Ficha

CATÁLOGO DE INVESTIGACIÓN

Directorio de grupos, unidades e investigadores individuais por centros, por departamentos e institutos

Catálogo

Human Resources Strategy for Researchers

Como parte do compromiso de atraer o mellor talento investigador, a UDC en 2016 adheriuse á Carta europea de investigadores e ao Código de Conduta para a contratación de investigadores.

Ver máis

Persoal docente e investigador

Na Universidade da Coruña hai máis de mil seiscentos profesores e investigadores de todas as ramas de coñecemento: artes e humanidades, ciencias, ciencias sociais e xurídicias, ciencias da saúde e enxeñaría e arquitectura, repartidos entre todos os seus centros, departamentos e institutos de investigación.

PDI

Parque tecnolóxico

A Universidade da Coruña contribúe ao progreso e á innovación coa posta en marcha dun parque tecnolóxico que se converterá no departamento da I+D+i das empresas. O Parque é un complexo conxunto de centros de investigación que se reparten entre os campus de Elviña e de Ferrol. Este proxecto, que xa é unha realidade apoiada de forma decidida tanto polas administracións públicas como polo sector empresarial, posibilitará o contacto directo entre a universidade e a empresa.

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC)

Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (CITIC) 

Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)

Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT)