Convocatorias UDC

Contratos Beatriz Galindo

Fin do prazo de presentación solicitudes: venres día 24 de maio ás 17.00 horas

Programa InTalent

Axudas á Investigación

Axudas á mobilidade predoutoral FPI

Convocatoria de avaliación plurianual dos grupos, unidades e investigadores/as do catálogo da UDC

Axudas directas á investigación da UDC

Programa de formación competencial para persoal investigador do SUG, Fundación Barrié

Axudas para estadías predoutorais Inditex-UDC