Convocatorias UDC

Axudas para a promoción de emprego xuvenil e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i

Terceira convocatoria: 1 praza para xestión documental das actividades de transferencia e investigación na UDC (convocatoria e solicitude)

Segunda convocatoria: 2 prazas para a contratación de persoal técnico e/ou de xestión do I+D+i (convocatoria e solicitude)

Primeira convocatoria: 3 prazas para a contratación de persoal técnico e/ou de xestión do I+D+i (convocatoria e solicitude


Programa InTalent


Axudas á Investigación

Axudas á mobilidade predoutoral FPI


Avaliación plurianual dos grupos, unidades e investigadores/as do catálogo da UDC


Axudas directas á investigación da UDC


Programa de formación competencial para persoal investigador do SUG, Fundación Barrié

Axudas para estadías predoutorais Inditex-UDC