Instituto Universitario de Estudos Irlandeses Amergin

O Instituto Universitario de Estudios Irlandeses "Amergin" ten como finalidade favorecer o acceso ao coñecemento especializado no ámbito dos estudos irlandeses, en particular no referente ao proceso de desenvolvemento cultural de Irlanda e Galicia dentro da comunidade europea.
As súas actividades están dirixidas á investigación científica sobre diferentes aspectos da realidade irlandesa e galega, así como ao ensino dos estudos irlandeses, en particular os relativos ás humanidades, co obxectivo fundamental de achegar todas estas cuestións á realidade social galega.
Edificio de Servizos Centrais de Investigación, Campus de Elviña
15071 A Coruña, A Coruña (03082)
España (ES)

Equipo de goberno

Director/a de Instituto

  • Clark Mitchell, David Mitchell

Secretario/a Instituto

  • Barros Grela, Eduardo