Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC)

O Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) está composto polos grupos de Investigación do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, da Universidade da Coruña e da Área de Atención Primaria da Coruña, coa finalidad de crear un marco de colaboración estable, que integre a investigación básica e clínica desenvovida en Biomedicina, posibilitando unha transferencia á sociedade máis eficaz dos avances científicos obtidos no diagnóstico, prevención e tratamiento das enfermidades.
Hospital Teresa Herrera. Xubias de Arriba, 84
15006 A Coruña, A Capela (01832)
España (ES)